KONTAKT

El Camino Sp. z o.o.
00-894 Warszawa
ul. Ogrodowa
tel./fax 0-22 654 01 33
kom. 660 43 43 44

zarzadca.camino@gmail.com


 

El Camino Sp. o.o. zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym
przy Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Rejestrowy nr KRS 0000158356. Kapitał zakładowy opłacony: 50.000 zł.

KONTAKT
STRONA GŁÓWNA